Feature Image

Wegwijzer dementie ZHN

Het netwerk Dementie Zuid-Holland Noord heeft de website Wegwijzerdementiezhn.nl ontwikkeld.

Het is namelijk belangrijk dat mensen die te maken krijgen met dementie, daar voldoende informatie over kunnen vinden. Het gaat daarbij zowel om inhoudelijke informatie over dementie, als om informatie over organisaties die ondersteuning en zorg kunnen bieden aan mensen met dementie én hun naasten.

De website geeft informatie over de zes verschillende fases van dementie en over het lokale aanbod in de 13 gemeenten die onder het werkgebied van het netwerk Dementie Zuid-Holland Noord vallen. Omdat het lastig is om informatie actueel te houden, is ervoor gekozen om bij de inhoudelijke informatie zoveel mogelijk door te verwijzen naar informatie op al bestaande websites over dementie.