Feature Image

Specialistisch thuisconsult

Bij de zorg voor palliatieve patiënten kunnen zich situaties voordoen die bij de zorgverlener tot vragen of twijfel leiden.
Hierbij kan gedacht worden aan (complex) symptoommanagement, inventariseren en meedenken bij eventuele crises, ascitesdrainage, etc. Steun en/of begeleiding in de thuissituatie door een andere zorgverlener met veel kennis van palliatieve zorg kan hierbij prettig zijn. In dit geval kan een huisarts of specialist ouderengeneeskunde een Specialistisch Thuisconsult Palliatieve Zorg aanvragen, ter proactieve ondersteuning van zorgverlener, patiënt en naasten thuis.

Een van de verpleegkundige specialisten of artsen Palliatieve Zorg komt dan thuis langs om de situatie te inventariseren, uit te diepen en eventueel voorlichting te geven. Daarna volgt (behandel)advies aan de zorgverlener, zonder de zorg over te nemen. Deze consultatievoorziening kan een ruggensteun zijn voor de generalistische zorgverlener die met (complexe) palliatieve problematiek wordt geconfronteerd. 

Aanvragen van een Specialistisch Thuisconsult Palliatieve Zorg, ter proactieve ondersteuning van zorgverlener, patiënt en naasten thuis, zijn in overleg mogelijk voor patiënten met een ingeschatte levensverwachting korter dan 1 jaar.

LUMC: Bel voor een thuisconsult met 071-5298136 en vul daarnaast de verwijzing in Zorgdomein in.
Alrijne: Bel voor een thuisconsult met 071-582 8489 of vul de verwijzing in Zorgdomein in.