Feature Image

Rapportage palliatieve zorgplaatsen ZHN

In deze rapportage wordt een overzicht gegeven van de beschikbare capaciteit en bezetting van palliatieve zorgplaatsen van de hospices binnen het netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Holland Noord. Deze rapportage verschijnt jaarlijks zodat de resultaten over de verschillende jaren met elkaar vergeleken kunnen worden. Ook kunnen er trends gesignaleerd worden en indien nodig beleidssignalen worden opgepakt.

Rapportage palliatieve zorgplaatsen Zuid-Holland Noord 2023
Samenvattende infographic rapportage palliatieve zorgplaatsen Zuid-Holland Noord 2023

Klik op bovenstaande afbeelding om te vergroten

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met Anne Kors-Walraven (Programmaleider Palliatieve Zorg).