Feature Image

Publieksbijeenkomst Wensen in de laatste levensfase

Om goede palliatieve zorg te kunnen verlenen is het belangrijk te weten welke voorkeuren mensen hebben ten aanzien van zorg en behandeling, zodat deze hierop kan worden afgestemd. Belangrijk is dan dat mensen hun voorkeuren kenbaar maken. Hiervoor is het wel nodig dat zij bewust zijn van de (on)mogelijkheden van zorg en behandeling aan het levenseinde.

Transmuralis heeft, o.a. in het kader van het project ‘In gesprek met de burger’, goede ervaringen opgedaan met het organiseren van bijeenkomsten door huisartspraktijken. Bij deze bijeenkomsten nodigen huisartsen de patiënten (doorgaans van 75 jaar en ouder) uit hun eigen praktijk uit om aanwezig te zijn. De huisarts geeft zelf voorlichting en beantwoordt vragen, soms samen met andere relevante partijen (bijvoorbeeld een praktijkondersteuner, wijkverpleegkundige, coördinator van een VTPZ-organisatie of welzijnsmedewerker).

Ondersteuningsaanbod
Als u in uw huisartsenpraktijk dit jaar (2024) een publieksbijeenkomst organiseert, kunt u gebruik maken van het volgende aanbod:

  • Een all-in vergoeding voor uw tijd van maximaal €1000.
  • Een vergoeding van maximaal €500 voor catering en zaalhuur.
  • Een toolkit met o.a. een standaardpresentatie en standaard uitnodigingsteksten.
  • Praktische ondersteuning bij de organisatie van de bijeenkomst (denk o.a. aan het regelen van een locatie en het uitnodigen van uw patiënten.

Heeft u interesse in het organiseren van een publieksbijeenkomst? Dit kunt u kenbaar maken door dit formulier in te vullen. Transmuralis kan dit jaar maximaal 7 van dergelijke bijeenkomsten ondersteunen dus wees er snel bij!

Positieve ervaringen
Huisartsen in onze regio geven aan dat het prettig is om op deze wijze informatie te kunnen bieden aan eigen patiënten en dat de bijeenkomsten ook daadwerkelijk leiden tot meer behandelwensgesprekken.

“We hebben in onze praktijk twee keer een publieksbijeenkomst georganiseerd en we hebben er veel aan gehad! Het was leuk om te doen en het maakte de gesprekken erna met mensen over hun behandelwensen veel gemakkelijker, omdat ze er al over hadden nagedacht. Een aanrader en er wordt veel uit handen genomen door de organisatie!” aldus huisarts Dick Koster.

Uit de eerste resultaten van het project ‘In gesprek met de burger’ blijkt dat de deelnemers actiever worden op het gebied van proactieve zorgplanning. Zo blijkt uit de pilot dat 81% van de deelnemers de intentie heeft om een proactief zorggesprek aan te gaan met de arts. Huisartsen in onze regio geven aan dat het prettig is om op deze wijze informatie te kunnen bieden aan eigen patiënten. En dat de bijeenkomsten ook daadwerkelijk leiden tot meer behandelwensgesprekken.

Toolkit
De toolkit bestaat uit:

  • De standaard presentatie
  • Sprekersprofiel
  • Suggesties voor werving
  • Voorbeeld uitnodigingbrief
  • Draaiboek organisatie publieksbijeenkomst
  • Handout voor deelnemers

Proactieve zorgplanning, informatie voor het publiek

Proactieve zorgplanning, informatie voor de zorgprofessional