Het specialistisch thuisconsult palliatieve zorg is een initiatief om ongewenste opnames in de palliatieve fase te voorkomen. Veel patiënten in de palliatieve fase van hun ziekte bezoeken de spoedeisende hulp (SEH) in de laatste maanden, weken en zelfs dagen van hun leven.

Lees meer >