Mensen met een korte levensverwachting kunnen veel hoop hebben. Zelfs hoop op genezing, ondanks besef van prognose.  Veel hulpverleners vinden het lastig hiermee om te gaan. Is deze patiëntZonnebloem onvoldoende geïnformeerd? Ontkent deze patiënt zijn situatie? Wat speelt er bij deze patiënt en hoe kan ik daar het beste mee omgaan?

Deze handreiking “Omgaan met hoop. Handreiking voor hulpverleners die omgaan met hoopvolle mensen met een korte levensverwachting” biedt handvatten om op een zorgvuldige manier met vragen en situaties om te gaan. De handreiking is hier te downloaden en in de app PalliArts te vinden onder voorlichtingsfolders.