Een aantal keer per jaar blijkt dat een gast van het hospice niet meer op haar of zijn plek is en overgeplaatst moet worden naar een verzorgings- of verpleeghuis. De betrokken zorgaanbieders hebben daartoe samenwerkingsafspraken met elkaar gemaakt.

De indicatiestelling en samenwerking tussen betrokken zorgaanbieders wordt met deze afspraak verbeterd. U kunt hier de samenwerkingsafspraak inzien.