Het specialistisch thuisconsult palliatieve zorg is een initiatief om ongewenste opnames in de palliatieve fase te voorkomen. Veel patiënten in de palliatieve fase van hun ziekte bezoeken de spoedeisende hulp (SEH) in de laatste maanden, weken en zelfs dagen van hun leven. Dit leidt regelmatig tot opname en uiteindelijk overlijden in het ziekenhuis. Aanleiding voor het SEH-bezoek is vaak een ‘crisissituatie’ thuis die kan ontstaan door een combinatie van fysieke, emotionele, sociale en existentiële problemen. Om een ongewenste opname te voorkomen kan de huisarts nu tijdens kantoortijden een thuisconsult specialistische palliatieve zorg aanvragen.

Binnen dit initiatief wordt intensief samengewerkt met het Palliatief Advies Team van het Alrijne ziekenhuis, het LUMC, het Palliatief netwerk van Transmuralis, het regionale consultatieteam palliatieve zorg, de huisartsen en de thuiszorgorganisaties. Stichting Zorg en Zekerheid financiert het initiatief.

Het consult bestaat uit:

  • een uitgebreide multidimensionale anamnese;
  • opstellen van een multidimensionaal proactief stappenplan voor zowel huisarts, wijkverpleging als patiënt en naasten;
  • voorlichting aan patiënt en naasten over de huidige problemen en te verwachte problemen;
  • emotionele begeleiding van de patiënt en naasten;
  • organiseren van extra zorg thuis (indien van toepassing).

De huisarts blijft hoofdbehandelaar en is uiteindelijk verantwoordelijk voor de zorg thuis.

Lees de beoogde resultaten en werkwijze in de samenvatting van het project.

Wanneer vraag ik een consult aan? Het Verwijskaartje helpt u hierbij.

Het initiatief is in eerste instantie beschikbaar voor  patiënten die wonen in Leiden, Leiderdorp, Warmond, Oegstgeest en Voorhout en in andere gemeentes in Zuid-Holland Noord in overleg.