Feature Image

Overplaatsing gast hospice naar VZH of VPH

Een aantal keer per jaar blijkt dat een gast van het hospice niet meer op haar of zijn plek is en overgeplaatst moet worden naar een verzorgings- of verpleeghuis. De betrokken zorgaanbieders hebben daartoe samenwerkingsafspraken met elkaar gemaakt.

De indicatiestelling en samenwerking tussen betrokken zorgaanbieders wordt met deze afspraak verbeterd. U kunt hier de samenwerkingsafspraak inzien.

Deze afspraak is in 2018 gemaakt en is tot heden geldig.