Feature Image

Niet Pluis gevoel

Materialen Signaleren Niet Pluis gevoel zijn gratis (digitaal) verkrijgbaar bij Transmuralis.

Eenzaamheid, depressies, dementie, onverantwoord alcoholgebruik en ontspoorde zorg door overbelaste mantelzorgers.
Het zijn allemaal psychosociale problemen waar ouderen niet graag voor uitkomen. Laat staan dat ze er hulp voor vragen. Passende zorg of ondersteuning blijft dan ook vaak uit. Daarom is het belangrijk dat anderen de problemen herkennen en aan de bel trekken. Zo kan tijdige en adequate hulp bij dementie veel leed besparen. Door problemen vroeg te signaleren en vervolgens passende hulp te bieden, kunnen meer ouderen langer thuis wonen en blijven meedoen in de samenleving.

Training op maat

Huishoudelijke hulpen, gastvrouwen en vrijwilligers zoals maaltijdbezorgers of bezoekmaatjes horen en zien veel. Vaak geeft deze informatie hen een Niet Pluis gevoel, maar weten ze niet wat ze ermee moeten doen. Om hen meer handvatten te bieden, is er een training ontwikkeld in de regio die organisaties kunnen aanbieden aan hun professionals en vrijwilligers. De training kan op maat gemaakt worden met behulp van de handleiding voor trainers en het digitale lesmateriaal.

Handleiding voor managers

Veel organisaties die betrokken zijn bij de zorg voor ouderen, hebben vragen over vroegsignalering. Professionals en vrijwilligers die signaleren dat er iets niet pluis is, zijn bang om een oudere een etiket op te plakken, om te falen als ze het – achteraf – niet bij het rechte eind bleken te hebben of om hun relatie met een oudere te verstoren. Ook de privacy en bescherming van persoonlijke gegevens is een bron van zorg. Mag een vrijwilliger aan een coördinator doorgeven dat hij zich zorgen maakt over mevrouw Jansen of meneer De Bruin?

Problemen signaleren en er vervolgens niets mee doen heeft geen zin. Daarom moeten organisaties de procedure rondom een melding goed regelen: wie brengt de situatie van een oudere in kaart, wie adviseert en wie legt er eventueel contact met derden? Dat staat allemaal in de hand­leiding die speciaal voor managers is ontwikkeld om een systeem voor vroegsignalering te implementeren.

Hoe gaat een organisatie om met privacy, rollen, verantwoordelijkheden, scholing van professionals en vrijwilligers en andere zaken die te maken hebben met vroegsignalering? De handleiding biedt managers een handvat om vroegsignalering doelmatig en wettig te verankeren in de organisatie.

De volgende materialen zijn gratis (digitaal) verkrijgbaar bij Transmuralis:
– voor managers: handleiding voor implementatie in organisaties
– voor trainers: handleiding bij digitaal lesmateriaal
– digitaal lesmateriaal
– signalenkaart
– een hand out voor deelnemers die de training gevolgd hebben
– een animatiefilm

U kunt de materialen aanvragen door een mail te sturen: info@transmuralis.nl

De interventie Signaleren Niet Pluis gevoel is beoordeeld als Goed beschreven door een onafhankelijk panel van praktijkbeoordelaars. Op de website van Movisie is de beschrijving terug te vinden.