Feature Image

Jaarverslag Transmuralis 2023

In 2023 zette Transmuralis flinke stappen als dé samenwerkingsorganisatie in Zuid-Holland
Noord (ZHN). Lees in ons jaarverslag 2023 over de belangrijkste ontwikkelingen en (netwerk)activiteiten in 2023.