Het regionale rapport van de Dementiemonitor Mantelzorg 2020 van de regio Zuid-Holland Noord is beschikbaar.

In dit rapport staan de ervaringen beschreven van mantelzorgers die binnen de regio Zuid-Holland Noord deelnamen
(in de periode maart tot en met september 2020).

dementiemonitor afbeelding 1dementiemonitor afbeelding 2

Deze monitor is net als in voorgaande jaren uitgevoerd door het Nivel met subsidie van en in nauwe samenwerking met Alzheimer Nederland. Er is onderzocht hoe mantelzorgers de zorg voor hun naaste met dementie ervaren, hoe zij de ondersteuning door hun sociale netwerk ervaren, van welke professionele ondersteuning en zorgvoorzieningen ze gebruik maken en hoe ze deze beoordelen. Tevens zijn de uitkomsten binnen de regio vergeleken met de landelijke uitkomsten.

Transmuralis heeft bovendien de uitkomsten van 2018 en 2020 met elkaar vergeleken en in een document weergegeven. De resultaten bieden handvatten voor het verbeteren van de ondersteuning van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Deze uitkomsten worden besproken met de regionale afdeling van Alzheimer Nederland, de bij het dementienetwerk aangesloten organisaties en gemeenten. In gezamenlijkheid worden eventuele verbeteracties besproken en uitgevoerd. Wil je meer weten over wat mantelzorgers van mensen met dementie ervaren, open dan de landelijke monitor of de regionale monitor. Ben je benieuwd naar de vergelijking tussen 2018 en 2020? Kijk dan hier.