Feature Image

Dementie op jonge leeftijd – producten

Voorlichtingsproducten voor mensen met dementie op jonge leeftijd.

Dementie op jonge leeftijd heeft ingrijpende gevolgen voor de persoon met dementie en zijn/haar naasten. Vaak spelen er andere vragen en behoeften dan bij mensen met dementie op hogere leeftijd. Deze mensen op jonge leeftijd hebben verschillende problemen in het dagelijks leven. Vaak blijft het lang onduidelijk dat dementie de oorzaak is van deze problemen. Meestal denkt men eerst aan depressie, overspannenheid of relatieproblemen. Wanneer de diagnose dementie wordt gesteld, geeft dit duidelijkheid en rust voor de naasten. Tegelijkertijd speelt er een verliesproces, dat gepaard gaat met veel onzekerheid en vragen.

Transmuralis, Marente, ActiVite en Topaz hebben de afgelopen jaren de handen ineengeslagen om de zorg voor jonge mensen met dementie in de regio beter op elkaar af te stemmen. Zij hebben samen in de vorm van een klantreis onderzocht hoe de zorg nu wordt ervaren door jonge mensen met dementie en mantelzorgers. Het project is inmiddels afgerond en heeft bruikbare resultaten opgeleverd. U vindt hieronder de tot heden ontwikkelde producten en de uitwerking van de klantreis:

• Sociale kaart Dementie op jonge leeftijd
• Begrippenlijst voor jonge mensen met dementie en hun naasten
• Lijst met interessante digitale hulpmiddelen, video’s, series en podcasts

De klantreis is gedetailleerd uitgewerkt in 4 persona. U vindt de uitwerking hier.