De informatiegids geeft een overzicht van de aanwezige zorg-, revalidatie- en ondersteuningsmogelijkheden. 

De routekaart visualiseert de weg, die de CVA patiënt door de zorgketen doorloopt.

Het is belangrijk dat mensen die te maken krijgen met dementie, daar voldoende informatie over kunnen vinden. 

In de regio Zuid-Holland Noord vinden we het belangrijk dat de zorg en ondersteuning van mensen met dementie in de verschillende fasen goed op elkaar aansluit en zich richt op wat mensen nodig hebben. 

Dementie op jonge leeftijd heeft ingrijpende gevolgen voor de persoon met dementie en zijn/haar naasten.

Deze begrippenlijst kan houvast bieden voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. 

De routekaart dementie visualiseert veel voorkomende situaties in het dementieproces en de stappen die gezet (kunnen) worden door professionals.

Vind hier de Informatiegids Palliatieve Zorg en informatie over de meest recente editie van het magazine over palliatieve zorg: Pal voor u. 

Lees meer >

De routekaart geeft de afspraken rondom de overdracht tussen ziekenhuis en thuiszorgorganisatie weer.

Lees meer >

In de matrix vindt u een overzicht van de diverse regionale thuiszorgorganisaties met hun werkwijze rondom 24-uurszorg en nachtzorg in de palliatieve fase. 

Lees meer >

De Dementiemonitor Mantelzorg is een tweejaarlijks landelijk onderzoek van Alzheimer Nederland en het Nivel.

Voor patiënten in de palliatieve fase is het van groot belang dat de continuïteit van zorg na het ontslag uit het ziekenhuis adequaat is geborgd.

Lees meer >