In 2020 kregen alle zorgverzekeraars van het ministerie van VWS de opdracht voor iedere regio een regioanalyse op te stellen. Doel hiervan is een gedeeld beeld krijgen van de zorgopgave waar de regio’s, gemeenten en wijken voor staan. Voor het regiobeeld Zuid-Holland Noord zijn verschillende, bestaande databronnen bij elkaar gebracht en van toelichting voorzien. Het regiobeeld vormt het vertrekpunt voor een gezamenlijke, regionale aanpak.

U leest hier de samenvatting: Regiobeeld ZHN
U vindt de uitgebreide informatie op: Regiobeelden (dejuistezorgopdejuisteplek.nl)