Het landelijk programma Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZJP) stelt het dagelijks functioneren van de mens centraal en maakt de zorg toekomstbestendig met de pijlers:
• (Duurdere) zorg voorkomen
• Zorg verplaatsen en rondom de mensen organiseren
• Zorg vervangen door slimme zorg en e-health in te zetten

Deze beweging is naar een regionaal programma voor de regio Zuid-Holland Noord vertaald. Hier leest u het programmaplan 2022-2025