Regio beeld Zuid-Holland Noord

Het regiobeeld is in 2019 opgesteld door het LUMC, Alrijne Zorggroep, Libertas Leiden, ActiVite, Topaz, Marente, Basalt, GGZ Rivierduinen, NZLO / Knooppunt Ketenzorg en Zorg en Zekerheid.

Het geeft een gedeeld beeld van de zorgopgave waar de regio, gemeenten en wijken nu en de komende jaren voor staan. Alle partijen gaan het regiobeeld gezamenlijk vertalen naar een aanpak op maat. Transmuralis is de bestuurlijke regiotafel waar regie, onderlinge afstemming en besluitvorming met betrekking tot Juiste zorg op de juiste plek (JZJP) plaatsvindt.

Deze presentatie is een samenvatting. Het volledige regiobeeld is te vinden op de website van Zorg en Zekerheid.

Binnenkort volgt meer informatie over de ontwikkelingen binnen het programma Juiste zorg op de juiste plek in Zuid-Holland Noord.