Doel

In het Geriatrisch Netwerk ontmoeten hulpverleners en ouderen elkaar vijf keer per jaar. Alle activiteiten staan in het teken van een of meer van de volgende doelen:

  • Informeren en inspireren

Het delen van lopende activiteiten op het gebied van ouderen. Er is vooral aandacht voor innovatie (vanuit kennis of vanuit praktijk). Elke bijeenkomst is er een gastspreker die zijn of haar expertise deelt.

  • Signaleren en adresseren

Op basis van signalen van zorgverleners, worden afspraken gemaakt over vervolgacties. Die worden ondergebracht bij de meest geschikte partij(en) uit het Geriatrisch Netwerk. Het Netwerk initieert geen project om de zorg te veranderen.

  • Aanjagen en monitoren

Niet alleen initiëren is belangrijk, het netwerk volgt ook of afspraken leiden tot resultaten. Dit vraagt om een actieve en aanjagende rol.

 

© 2013 Transmuralis