Geriatrie

Het Geriatrisch Netwerk is een ontmoetingsplaats voor ouderen en aanbieders van zorg en welzijn. Tijdens een aantal bijeenkomsten worden signalen over de zorg en steun aan ouderen gedeeld en wordt kennis en informatie uitgewisseld. De vaak concrete acties en projecten die hieruit volgen worden verder uitgewerkt door (één of meer) leden van het Geriatrisch Netwerk.

Ouderen

De focus van het Geriatrisch Netwerk ligt op ouderen, in het bijzonder op ouderen met complexe problemen. Zij hebben vaak een combinatie van lichamelijke, functionele, mentale en/of sociale problemen.

 

© 2013 Transmuralis