Voor welke vragen

Met welke vragen kunt u terecht bij een geestelijk verzorger?

U kunt een beroep doen op geestelijke verzorging als u in uw eigen netwerk of omgeving niet terecht kunt met uw vragen en er sprake is van:

 • een ingrijpende levensgebeurtenis: verlies, trauma, conflict, (bijna) overlijden;
 • heftige emoties of het uitblijven ervan: verdriet, angst, paniek, woede, machteloosheid, wanhoop, somberheid, frustratie;
 • een ernstig ziekteproces met onmacht en ingrijpende gebeurtenissen;
 • een ziekenhuisopname van langdurige aard of bij een crisis;
 • 'waarom' vragen, onbegrip, verwarring: 'Waarom overkomt mij dit?' of 'Waarom zou ik nog doorgaan?' of 'Ik kan en wil niet meer';
 • eenzaamheid, (het gevoel) er alleen voor (te) staan;
 • onverklaarbare lichamelijke klachten;
 • uitingen van (niet)geloven, zoeken naar verklaringen, 'levensles', 'betekenis van wat mij overkomt', 'ik-overstijgende vragen naar verbondenheid met een groter geheel'.


Of als er behoefte is aan:

 • het markeren van een bepalende levensgebeurtenis met een bestaand of persoonlijk op maat gemaakt ritueel;
 • het overzien van een moeilijke (morele) beslissing: wel of niet behandelen, kiezen tussen twee belangrijke maar elkaar uitsluitende opties;
 • het vertellen van verhalen over ingrijpende gebeurtenissen;
 • het vinden of versterken van inspiratie, kracht en hoop;
 • het vrijuit spreken over een moeilijk thema zoals schuld, de dood of levenseinde(wens).


Moet u gelovig zijn om een geestelijk verzorger te kunnen spreken?

Nee, dat hoeft zeker niet. Iedereen stelt vragen over de zin van het leven of over gebeurtenissen die hem / haar overkomen. Mensen zoeken hun antwoorden in heel verschillende bronnen. De één vindt inspiratie in een geloof, de ander in vriendschappen, muziek of iets anders dat houvast geeft. De geestelijk verzorger is er in gespecialiseerd om met iedereen in gesprek te gaan en mensen te helpen hun eigen antwoord te vinden.

© 2013 Transmuralis