Vergoeding

Wordt geestelijke verzorging vergoed?

Geestelijke verzorging in de thuissituatie wordt via Transmuralis vergoed als deze valt binnen de richtlijnen en regionale afspraken. Dit betekent onder andere dat geestelijke verzorging door een aangesloten geestelijk verzorger wordt vergoed voor iedereen in de regio die in de palliatieve fase verkeert (en hun naasten) en / of voor iedereen boven de 50 jaar.

© 2013 Transmuralis