Deskundigheidsbevordering

Deskundigheidsbevordering

Voorwaarde voor goede zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun naasten  is een actueel kennisniveau bij alle betrokken zorg- en hulpverleners. BInnen het dementienetwerk hechten we daar dan ook veel waarde aan.

Op verschillende manieren draagt Transmuralis bij aan deskundigheidsbevordering van professionals:

Casemanagement: zes keer per jaar komen de casemanagers van elke subregio bij elkaar om van elkaar te leren en om op de hoogte te blijven van regionale en landelijke ontwikkelingen. Twee keer per jaar komen de casemanagers uit heel Zuid-Holland Noord bij elkaar.

Casuïstiek: zes keer per jaar komen casemanagers, specialisten ouderengeneeskunde en psychologen bij elkaar om aan de hand van zelf ingebrachte casuïstiek met elkaar in gesprek te gaan en zo hun deskundigheid te vergroten.

Data, tijdstippen en locaties voor: 2019 en 2020

Transmuralis organiseert beide bijeenkomsten.

Netwerkbijeenkomsten: een aantal keer per jaar organiseert Transmuralis in samenwerking met netwerkpartners bijeenkomsten met een bijzonder thema.

Op 14 mei 2019 was het thema: dementie op jonge leeftijd. Een kort verslag van de avond kunt u hier terugzien. 

Op 1 oktober 2019 is het thema: anders kijken naar probleemgedrag bij dementie. Houd onze agenda in de gaten voor het programma en aanmelding!

Op 6 november 2019 organiseert het dementienetwerk in samenwerking met het palliatieve netwerk een bijeenkomst met als thema: leven tot het einde.

Op 26 november organiseert het netwerk een regionale bijeenkomst met als thema: werken aan de dementievriendelijke regio.

Scholing sociale wijkteams:

Het dementienetwerk verzorgt met enige regelmaat scholing op maat voor sociale wijkteams in de regio op het gebied van (signaleren van en omgaan met) dementie. Wilt u daar gebruik van maken of heeft u een andere scholingsvraag op het gebied van dementie? Neem dan contact op met Joan Veldhuizen.

 

© 2013 Transmuralis