Transmuralis werkt nauw samen met de regionale afdeling van Alzheimer Nederland. Alzheimer Nederland ondersteunt de belangen van mensen met dementie en hun mantelzorgers door onder andere informatievoorziening, onderzoek uitvoeren en het organiseren van ontmoetingen.

Alzheimercafés

In de regio Zuid-Holland Noord worden er in diverse gemeenten Alzheimercafes georganiseerd. Deze ontmoetingsbijeenkomsten zijn speciaal bestemd voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

Dementiemonitor mantelzorg

De Dementiemonitor Mantelzorg is een tweejaarlijks landelijk onderzoek van Alzheimer Nederland en het Nivel. In dit onderzoek wordt gekeken naar de behoeften van mantelzorgers aan ondersteuning, hun ervaren belasting, de inzet van zorg en de impact van de rol van mantelzorger op hun leven. In 2022 is dit onderzoek uitgevoerd. De resultaten voor de regio Zuid-Holland Noord kunt u hier vinden