Dementie is de naam voor een combinatie van symptomen (een syndroom), waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. 

Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig hersenziektes. De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer. Daarnaast komen vasculaire dementiefrontotemporale dementie (FTD) en Lewy body dementie veel voor. 

Dementie is een ingewikkelde en ingrijpende hersenziekte die veel vragen oproept. De ziekte heeft veel impact op het leven van de persoon zelf en zijn naasten.