Wat is dementievriendelijk?

Steeds meer inwoners en organisaties in de 13 gemeenten in de regio krijgen dagelijks te maken krijgen met dementie. In een dementievriendelijke gemeenschap kunnen mensen met dementie zo lang mogelijk mee blijven doen in de samenleving en maakt de gemeente begeleiding op maat mogelijk voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Ook vergroot de gemeente de kennis van dementie binnen de organisatie en de gemeenschap, bijvoorbeeld door het aanbieden van trainingen. Zo kunnen inwoners en bedrijven dementie beter herkennen en weten ze hoe ze iemand met dementie kunnen helpen. In een dementievriendelijke gemeente wordt dementie bespreekbaar gemaakt en is er oog voor wat mensen met dementie nog wél kunnen.

Kennis delen in de regio

Er zijn veel manieren waarop een gemeente samen met inwoners en organisaties vorm kan geven aan ‘dementievriendelijkheid’. Er is geen blauwdruk voor een dementievriendelijke gemeente en het is ook nooit klaar. In sommige gemeenten gebeurt al veel voor mensen met dementie en hun mantelzorgers, in andere nog minder (zichtbaar).

Op de website van samendementievriendelijk is veel informatie terug te vinden.

Transmuralis verspreidt graag kennis en goede voorbeelden, zodat dit ten goede kan komen aan de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun omgeving. Bij een aantal gemeenten participeert Transmuralis actief in de lokale werkgroep. I

Op 25 september 2023 organiseerde Transmuralis een leeratelier in samenwerking met de Werkplaats Sociaal Domein, waarin goede voorbeelden op dit gebied zijn gedeeld.