Op verschillende manieren draagt Transmuralis bij aan deskundigheidsbevordering van professionals:

Casemanagementoverleggen

Periodiek komen de casemanagers van elke subregio bij elkaar om van elkaar te leren en om op de hoogte te blijven van regionale en landelijke ontwikkelingen. Ook organiseert Transmuralis casuïstiekbesprekingen, waarin casemanagers, specialisten ouderengeneeskunde en psychologen bij elkaar om aan de hand van zelf ingebrachte casuïstiek met elkaar in gesprek te gaan en zo hun deskundigheid te vergroten.

Data, tijdstippen en locaties voor 2023 zijn hier terug te vinden.

Netwerkbijeenkomst

Het netwerk organiseert tweemaal per jaar een netwerkbijeenkomst. Zie voor het actuele overzicht onze agenda.

Themabijeenkomsten

Het netwerk organiseert regelmatig scholingsbijeenkomsten. Zie voor het actuele overzicht onze agenda.

Ook via onze nieuwsbrief kun je op de hoogte blijven van de geplande bijeenkomsten van Transmuralis. Je kun je hiervoor aanmelden via deze link