Casemanagement Dementie

Binnen de regio Zuid-Holland Noord wordt gewerkt met casemanagement dementie.

Wat is casemanagement dementie?

De Zorgstandaard Dementie geeft de volgende definitie: Het systematisch aanbieden van gecoördineerde behandeling, zorg en ondersteuning door een vaste professional, die deel uitmaakt van een lokaal samenwerkingsverband gericht op thuiswonende mensen met dementie en hun naasten, gedurende het hele traject van ‘niet pluis’ of de diagnose tot aan opname (in een woonvorm voor mensen met dementie) of overlijden.

Of in iets praktischer bewoordingen:

Een casemanager dementie  informeert, begeleidt, denkt mee, adviseert, regelt zorg en helpt keuzes maken. Zo helpt de casemanager dementie de persoon met dementie en de naasten om te gaan met de gevolgen van dementie in het dagelijks leven. Daarnaast speelt de casemanager een belangrijke rol bij het inventariseren van de zorgvraag, signaleren van mogelijke problemen en ondersteuning bij het voorbereiden op toekomstige ontwikkelingen van het ziektebeeld. Alles in nauwe afstemming met de cliënt zelf, de naasten, de huisarts en andere hulpverleners.

Financiering van casemanagement dementie

Volgens het Zorginstituut Nederland kan casemanagement zowel onder de Zorgverzekeringswet (ZVW) als onder de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO) vallen. Lees hier hoe casemanagement dementie gefinancierd wordt.

Casemanagement (CMD) in de regio Zuid-Holland Noord

In de regio Zuid-Holland Noord wordt CMD aangeboden door diverse organisaties die aangesloten zijn bij het dementienetwerk.

Marente

Curadomi

Buurtzorg

Groot Hoogwaak

DSV Verzorgd Leven 

HOZO

ActiVite

GGZ Rivierduinen

Wijdezorg

IZO

Libertas Leiden

Topaz

Pro-Cura

Florence

Roomburgh

Sinds 2019 komen de casemanagers dementie per subregio periodiek bij elkaar om van elkaar te leren en op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van (casemanagement) dementie in de regio.

De drie subregio’s zijn:

  • groot Alphen
  • groot Leiden
  • Duin en Bollenstreek

Kijk hier voor de data en locaties van de (sub)regionale bijeenkomsten voor casemanagers in 2019.

Kijk hier voor de data en locaties van de (sub)regionale bijeenkomsten voor casemanagers in 2020

Verwijsafspraken

Binnen het dementienetwerk zijn afspraken gemaakt over de toegang tot casemanagement dementie.  De situatie staat beschreven in een verwijsschema. Dit verwijsschema is hier te downloaden.

 

© 2013 Transmuralis