Landelijke richtlijnen

Nederland telt circa 70 dementienetwerken en -ketens. Deze verbinden al jaren vele organisaties met elkaar om regionale dementiezorg en ondersteuning te verbeteren. De coördinatoren van deze regionale dementienetwerken willen daadkracht, maatwerk in de regio’s en de zichtbaarheid vergroten in het dementielandschap van Nederland. Zij hebben daarom besloten zich krachtiger te organiseren en de “stichting Dementie Netwerk Nederland (DNN)“ op te richten.

Vanuit de overtuiging dat ketenzorg noodzakelijk is voor kwaliteitsverbetering en efficiency, wil DNN regionale samenwerking bevorderen en initiatieven ontwikkelen die bijdragen aan optimale zorg en welzijn voor mensen met dementie. De bundeling van krachten is gericht op het versterken van en eenduidigheid in de regionale ketens en in het casemanagement dementie, rekening houdend met de lokale geschiedenis en situatie. Door de krachten te bundelen hoopt DNN ook kritisch te kunnen meedenken over beleidsontwikkeling.

De zorgstandaard dementie beschrijft wat we verstaan onder goede begeleiding, zorg en behandeling van mensen met dementie en de organisatie daarvan. Hierdoor is een multidisciplinaire aanpak mogelijk vanuit een integrale benadering van de zorgvrager. Er is ook een publieksversie van de zorgstandaard dementie.

 

© 2013 Transmuralis