Dementie

Dementie is een verzamelnaam voor aandoeningen van het brein die gekenmerkt worden door stoornissen in de verstandelijke vermogens zoals het geheugen maar ook in stemming en gedrag. Mensen met dementie krijgen gedurende de ziekte te maken met problemen op meerdere levensgebieden en ze worden steeds meer afhankelijk van anderen. Dementie heeft dus grote impact op iemands leven én op dat van de omgeving. Mantelzorgers kunnen (over)belast raken door de toenemende zorg.

Mensen met dementie

Momenteel zijn er meer dan 8.000 mensen met dementie in Zuid-Holland Noord. Gemiddeld zijn er drie mensen betrokken bij de zorg voor iemand met dementie. Dit betekent dat ongeveer 24.000 mensen in onze regio te maken hebben met dementie.

Alzheimer Nederland heeft berekend dat in 2020 in Zuid-Holland Noord bijna 10.000 mensen met dementie zullen wonen. Door verschillen in de bevolkingssamenstelling zijn de verschillen tussen gemeenten in de regio groot. De groei varieert van 10 procent voor de gemeente Leiden tot 51 procent voor de gemeente Nieuwkoop.

 

 

© 2013 Transmuralis