Samenwerking in de zorg voor CVA-patiënten is noodzakelijk, maar niet vanzelfsprekend.

Regionale samenwerking

Binnen het CVA-netwerk is een goede samenwerking tussen de aangesloten organisaties. Het uitgangspunt is dat de patiënt die een CVA heeft doorgemaakt in iedere fase de meest passende zorg en revalidatie krijgt. Het is dan ook van essentieel belang dat doorstroom naar de verschillende instellingen op tijd plaatsvindt.

Concrete samenwerkingsafspraken helpen om samen goede patiëntenzorg te leveren en de continuïteit van zorg te garanderen. Hoe beter de afspraken geïmplementeerd zijn, hoe meer baat patiënten er van ondervinden. Zij krijgen dan de juiste zorg op de juiste plek en de zorg die zij van verschillende zorgprofessionals krijgen, is dan goed op elkaar afgestemd. Dit draagt bij aan een goede kwaliteit van zorg en de borging daarvan.

In de regio Zuid-Holland Noord zijn de volgende organisaties bij het CVA-netwerk van Transmuralis aangesloten.

Bovenregionale samenwerking

Het CVA-netwerk Zuid-Holland Noord onderhoudt contacten met de aangrenzende CVA-netwerken. Kennis en ontwikkelingen vanuit de eigen regio worden gedeeld en er worden afspraken gemaakt over overlappende gebieden.

De aangrenzende CVA-netwerken zijn:

Landelijke samenwerking

Het netwerk CVA Zuid-Holland Noord  is aangesloten bij het landelijk kennisnetwerk CVA. Het doel van het landelijk kennisnetwerk is het landelijk stimuleren van verdere verbetering van de zorg voor mensen met CVA. Om dit te bereiken stimuleert het landelijk kennisnetwerk de zorgketens om kennis en ervaring uit te wisselen, kwaliteitsindicatoren te rapporteren en een scholingsprogramma tot stand te brengen, centraal en/of decentraal.