Landelijke richtlijnen

Het netwerk CVA Zuid-Holland Noord  is aangesloten bij het landelijk kennisnetwerk CVA NL. Het doel van CVA NL is het landelijk stimuleren van verdere verbetering van de zorg voor mensen met CVA. Om dit te bereiken stimuleert CVA NL de zorgketens om kennis en ervaring uit te wisselen, kwaliteitsindicatoren te rapporteren en een scholingsprogramma tot stand te brengen, centraal en/of decentraal.
Zie ook: www.kennisnetwerkcva.nl

Nieuwsbrief februari 2018 opent u hier.

Zorgstandaard CVA

De zorgstandaard beschrijft de norm voor goede CVA-zorg vanuit het perspectief van de patiënt. Deze standaard is gebaseerd op meer dan 20 richtlijnen, samenwerkingsafspraken en best practices. De zorgstandaard geeft richting aan de samenwerking van zorgverleners in de CVA zorgketens. De zorg is hierbij afgestemd op de wensen en behoeften van mensen met een CVA – zoals een TIA - en hun naasten.

Download de CVA richtlijn

 

© 2013 Transmuralis