Zorgstandaard CVA / TIA

Doelgroep zijn alle betrokken professionals in de CVA-zorgketen. De zorgstandaard geeft richting aan de samenwerking van professionals in de CVA-zorgketen, waarbij de zorg afgestemd wordt op de wensen en behoeften van mensen die een CVA of TIA hebben doorgemaakt en hun naasten. De zorgstandaard wordt op dit moment herzien. 
Download de Zorgstandaard CVA

Kwaliteitscriteria acute beroertezorg

Doelgroep zijn de behandelaars en ziekenhuizen. Alle relevante documenten zijn hier te vinden.

Richtlijn Neuropsychiatrische gevolgen na NAH bij volwassenen

Doelgroep zijn alle betrokken professionals in de CVA-zorgketen.
Richtlijn Neuropsychiatrische gevolgen na NAH bij volwassenen 2017