De CZV is een verpleegkundige met aandachtsveld neurologie (generalistisch wijkverpleegkundige of een neurologiewijkverpleegkundige) werkzaam bij ActiVite of Marente.  De CZV begeleidt de CVA-patiënt bij de overgang van het ziekenhuis of revalidatie-instelling naar huis.

Proces

Wanneer een CVA-patiënt uit het ziekenhuis of revalidatie-instelling wordt ontslagen en terugkeert naar huis, wordt de patiënt door het ziekenhuis of de revalidatie-instelling aangemeld bij ActiVite of Marente. De keuze voor ActiVite of Marente wordt ingegeven door de woonplaats van de patiënt.

Wanneer de aanmelding is ontvangen, wordt door de CZV zo snel mogelijk na het ontslag (binnen 1 week) telefonisch contact opgenomen met de CVA-patiënt en wordt een afspraak voor een huisbezoek gemaakt. Het huisbezoek vindt zo snel als mogelijk plaatst.

Na het eerste huisbezoek volgen een of meerdere vervolgafspraken. Het aantal en de tijd tussen de afspraken wordt in overleg tussen de CZV en de patiënt afgesproken.

Inhoud van de zorg

Tijdens het eerste huisbezoek wordt de persoonlijke situatie van de patiënt besproken en kunnen alle vragen worden voorgelegd en de eventuele veranderingen of problemen waar men tegenaan loopt worden besproken. Er wordt uitgelegd welke impact een beroerte kan hebben op het leven. 

Ook worden de medicijnen die zijn voorgeschreven vanuit het ziekenhuis of revalidatie-instelling gecontroleerd en wordt indien nodig opvolging gegeven aan verwijzingen die zijn meegekregen.

Door vroegtijdig advies en het stilstaan bij de (mogelijke) gevolgen van een CVA, kunnen problemen in een latere fase worden verminderd of voorkomen. Ook als er niet direct een probleem wordt ervaren of vragen zijn, is het goed dat de CZV een oogje in het zeil houdt. De verpleegkundige spreekt uit ervaring en kan op het gebied van voorlichting en praktische tips veel betekenen.

Het huisbezoek is ook bedoeld voor de partner of mantelzorger van de CVA-patiënt.

Hier vind u de patiëntenbrief over de CZV die aan de CVA-patiënt bij ontslag wordt meegegeven.