Zorgstandaard CVA / TIA (herziening najaar 2020)

Doelgroep zijn alle betrokken professionals in de CVA-zorgketen. De zorgstandaard geeft richting aan de samenwerking van professionals in de CVA-zorgketen, waarbij de zorg afgestemd wordt op de wensen en behoeften van mensen die een CVA of TIA hebben doorgemaakt en hun naasten. De zorgstandaard wordt op dit moment herzien en zal in het najaar van 2020 gereed zijn. 
Download de Zorgstandaard CVA

Kwaliteitscriteria acute beroertezorg

Doelgroep zijn de behandelaars en ziekenhuizen. Alle relevante documenten zijn hier te vinden.

Richtlijn Neuropsychiatrische gevolgen na NAH bij volwassenen

Doelgroep zijn alle betrokken professionals in de CVA-zorgketen.
Richtlijn Neuropsychiatrische gevolgen na NAH bij volwassenen 2017

Verwijslijst CVA

Bij het netwerk CVA Zuid-Holland Noord zijn verschillende zorgaanbieders uit de regio aangesloten. Hier vindt u een overzicht van betrokken zorgaanbieders bij CVA-zorg.