Doel

Bij de zorg voor CVA-patiënten staat herstel centraal. Bij elke stap krijgt de zorgvrager een lichtere vorm van zorg en wint de mate van zelfstandigheid. Er worden drie fasen onderscheiden: de acute fase, de revalidatie fase en de chronische fase. In elke fase is er een andere hoofdbehandelaar.

Doel van het CVA-netwerk

Het netwerk CVA richt zich op een structureel betere kwaliteit en meer doelmatige zorg aan alle mensen met CVA in de regio. Er is veel aandacht voor een goede doorstroom van de zorgvragers en voor een adequate overdracht, zowel in de acute -, de revalidatie -  en de chronische fase. Dit vraagt om een helder beeld van de organisatie van de zorg, een goede toepassing van de richtlijnen en goede communicatie tussen de betrokken zorgverleners. De landelijke zorgstandaard CVA is daarbij leidend.

Jaarplan 2016

Opent u hier het jaarplan CVA 2016.

Financiering

Zowel de activiteiten van het netwerk CVA als de netwerkcoördinator worden betaald vanuit deelnemersgelden.

 

© 2013 Transmuralis