Uitgangspunten van het CVA-netwerk:

  • De CVA patiënt staat centraal, de zorgvraag en de wensen van de patiënt zijn leidend
  • De CVA patiënt wordt actief betrokken bij het netwerk
  • Zorg wordt geleverd volgens de zorgstandaard CVA

 De ambities van het CVA netwerk voor 2023:

  1. Continuïteit & samenhang in de keten
  2. Deskundigheidsbevordering
  3. Informatie & communicatie