Transmuralis is hét samenwerkingsverband tussen verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, ziekenhuizen, revalidatiezorg en GGZ in Zuid-Holland Noord.

Transmuralis bevordert de kwaliteit en regionale samenhang in de zorg. We werken aan het oplossen van knelpunten die zorgvragers, zorgverleners en managers ervaren. Ons uitgangspunt is: de juiste zorg op de juiste plaats en tijd, door de juiste zorgverlener. Adequate zorg voor iedereen in de regio is wat ons bindt.

De netwerken maken afspraken met - en tussen - de betrokken zorgpartijen in de regio. Dit gaat ook in overleg met (een vertegenwoordiging van) zorgvragers. Daarnaast is er aandacht voor monitoring, kennisuitwisseling en scholing. Kijk in de agenda en ontmoet ons!

© 2013 Transmuralis