Bestuur

De stichting Transmuralis is een onafhankelijk samenwerkingsverband, dat werkt in opdracht van het bestuur. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.

Het bestuur bestaat op dit moment uit de volgende leden:

Mw. A.P. Berkhout-Pos

Voorzitter

Voorzitter raad van bestuur ActiVite

Mw. drs. A.L.R. de Jongh MM MBA H

Secretaris

Voorzitter raad van bestuur Topaz

Dhr. E.A. Hoette

Penningmeester

Voorzitter raad van bestuur a.i. GGZ Rivierduinen

Dhr.Prof.dr. W.J.M. Spaan
Lid

Voorzitter raad van bestuur LUMC

Dhr. drs. W. Wiegersma

Lid

Voorzitter raad van bestuur Basalt

Mw. drs. Y.M. Wilders R.A.

Lid Voorzitter raad van bestuur Alrijne Zorggroep

Mw. C.M.M. Ineke

Lid

Voorzitter raad van bestuur
Libertas Leiden

Mw. A.T.M. Asberg

Lid Lid raad van bestuur Marente
Dhr. drs. J.H. Kroes Adviserend lid Divisiemanager Zorg
Zorg en Zekerheid

© 2013 Transmuralis