Feature Image

Multidisciplinaire scholing: Pijn in de palliatieve fase

Wanneer

11 juli 2024    
19:00 - 21:00

Reserveringen

Reserveren gesloten

Waar

Scheppingskerk
Van Poelgeestlaan 2, Leiderdorp, 2352 TD

Categorie

Accreditatie is aangevraagd voor Medisch Specialisten/Huisartsen/VS/VPK/SO

Inhoud:
Pijn komt veel voor in de palliatieve fase en heeft grote invloed op de kwaliteit van leven en sterven van de patiënt. Voor de naasten is het vaak moeilijk om te zien dat hun dierbare pijn heeft. Naast lichamelijke oorzaken kunnen psychische, sociale en spirituele aspecten een rol hebben bij de beleving van pijn. Pijnbestrijding vraagt om een brede en multidisciplinaire aanpak. In deze bijeenkomst gaan we bespreken wat er ten grondslag ligt aan pijn en wat hieraan gedaan kan worden bij verschillende doelgroepen in de palliatieve fase. Zo komt o.a. het scoren van pijn en pijnbestrijding bij mensen met dementie aan de orde. Evenals pijnbestrijding bij mensen met een gemetastaseerde ziekte. Wat kan een rol spelen, welke behandelopties zijn er, waar kiest u voor en hoe doseert u?

Doelgroep: 
Medisch specialisten, huisartsen, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen, specialisten ouderengeneeskunde en apothekers.

Sprekers: 
Jeanet van Noord, verpleegkundig specialist, docent verpleegkunde en coördinator en lid van het Consultatieteam Palliatieve Zorg Hollands Midden.
Carla Juffermans, kaderhuisarts palliatieve zorg, coördinator Kaderopleiding Palliatieve Zorg, lid Consultatieteam Palliatieve Zorg Hollands Midden.

Programma:
In deze interactieve bijeenkomst worden theorie en praktijk met elkaar verbonden door onderlinge uitwisseling van kennis, informatie en ervaringen aan de hand van reële casussen.
18.30 uur Inloop met soep en broodjes
19.00 uur Opening en presentaties van Jeanet van Noord en Carla Juffermans
20.00 uur Pauze
20.15 uur Vervolg inhoudelijk programma
21.00 uur Einde

Locatie:
Scheppingskerk, Van Poelgeestlaan 2, 2352 TD Leiderdorp

Voorbereiding:
Casuïstiek of concrete praktische vragen kunt u per e-mail sturen naar Jeanet van Noord via jeanetvannoord@gmail.com.

Accreditatie:
Accreditatiepunten zijn aangevraagd voor verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, huisartsen, medisch specialisten en specialisten ouderengeneeskunde.

Kosten:
De scholing wordt gratis aangeboden aan medewerkers van organisaties, die lid zijn van het netwerk Palliatieve Zorg van Transmuralis. Voor overige deelnemers bedragen de kosten €25,-. Netwerkleden krijgen voorrang bij inschrijving.

Annuleringsvoorwaarden:
U kunt zich kosteloos afmelden tot uiterlijk 48 uur vóór aanvangstijdstip van de bijeenkomst. Dit doet u door een e-mail te sturen naar info@transmuralis.nl. Indien u zich niet tijdig schriftelijk afmeldt, brengen wij €25,- bij u in rekening.

Flyer:
Bekijk hier de flyer. Deze flyer kunt u eventueel doorsturen aan uw collega’s.

Reserveringen

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.