Feature Image

Casuïstiekbespreking voor verpleegkundigen -IIII

Wanneer

17 oktober 2024    
17:00 - 19:30

Reserveringen

Aanmelden

Waar

Schouwenhove
Schouwenhove 27, Leiden, 2332 DP

Categorie

Angst en onbegrepen gedrag in de palliatieve fase

Tijdens deze casuïstiekbespreking staat het volgende onderwerp centraal:

Angst en onbegrepen gedrag in de palliatieve fase: wat doe je er mee?  

Introductie:
Angst in de palliatieve fase kan een normale reactie zijn op de onzekerheden en ingrijpende veranderingen die het gevolg zijn van een ziekte die niet meer kan genezen. Het kan een prikkel zijn tot adequaat handelen in bedreigende situaties om de veiligheid te herstellen. Maar angst kan ook een symptoom zijn dat de kwaliteit van leven aantast en die specifieke aandacht van de zorgverleners vraagt.

Mensen laten soms gedrag zien dat voor de omgeving moeilijk te begrijpen is en soms ook moeilijk te hanteren is. Denk bijvoorbeeld aan agressie, onrust of wantrouwen. Of een zorgvrager die niets wil en voortdurend afwijzend gedrag vertoont. Of iemand die vaak alarmeert, onprettige communiceert naar anderen, manipulatief- of claimgedrag vertoont, nerveus is, roept en schreeuwt etc. Het kan lastig zijn om te achterhalen wat de oorzaak is voor het gedrag. Soms is dat pijn of ongemak, maar ook de fysieke omgeving of andere personen kunnen gedrag uitlokken. Gedrag dat in een team als moeilijk hanteerbaar wordt ervaren en discussie oproept. Hoe ga je hiermee om? Ben jij voldoende uitgerust om zorg te bieden aan mensen met onbegrepen gedrag?

Het programma (17.00 – 19.30u):
Tijdens deze interactieve bijeenkomst worden theorie en praktijk met elkaar verbonden door onderlinge uitwisseling van kennis, informatie en ervaringen aan de hand van reële casussen. Deelnemers worden van harte uitgenodigd om vooraf casuïstiek of concrete vragen aan te leveren bij Jeanet van Noord via jeanetvannoord@gmail.com. Indien nodig maken de docenten een keuze uit de aangeleverde casussen om tot een brede invulling van de scholing te komen.

16.45 uur Inloop en ontvangst met een koffie/thee
17.00 uur Welkom en start inhoudelijk programma
18.00 uur Pauze met soep en broodjes
19.30 uur Afsluiting

Trainers: 
Jeanet van Noord, verpleegkundig specialist, coördinator en lid consultatieteam Hollands Midden.
Inge van Mansom, kaderarts palliatieve zorg en lid consultatieteam Hollands Midden.

Doelgroep: 
Verpleegkundigen niveau 4 en 5 met ervaring met palliatieve zorg uit alle soorten zorginstellingen.

Locatie: 
Serviceflat Schouwenhove, 11e etage, Schouwenhove 27, 2332 DP Leiden

Kosten: 
De casuïstiek bespreking is kosteloos voor professionals, werkzaam bij organisaties die aangesloten zijn bij Transmuralis. Voor overige deelnemers bedragen de kosten €25,-. Netwerkleden krijgen voorrang bij inschrijving.

Accreditatie: 
Accreditatie vanuit PZNL is aangevraagd voor verpleegkundigen.

Annuleringsvoorwaarden:
U kunt zich kosteloos afmelden tot uiterlijk 48 uur vóór aanvangstijdstip van de bijeenkomst. Dit doet u door een e-mail te sturen naar info@transmuralis.nl. Indien u zich niet tijdig schriftelijk afmeldt, brengen wij €25,- bij u in rekening.

Uitnodiging
Bekijk hier de uitnodiging: Uitnodiging 17 oktober 2024 Casuïstiekbespreking voor verpleegkundigen

Reserveringen

Tickets

Registratiegegevens

Overzicht aanmelding

1
x Standaardticket
€0,00
Totaal
€0,00