Feature Image

Casuïstiekbespreking voor verpleegkundigen -III

Wanneer

4 juli 2024    
17:00 - 19:30

Reserveringen

Reserveren gesloten

Waar

Schouwenhove
Schouwenhove 27, Leiden, 2332 DP

Categorie

Culturele zorg in de palliatieve fase

Tijdens deze casuïstiekbespreking staat het volgende onderwerp centraal:

Culturele zorg bij mensen in de palliatieve fase, hoe werkt dat bij bijv. Joodse mensen, of mensen uit Suriname?  

Introductie:
“Cultuur is een onderdeel van de manier waarop mensen betekenis geven aan hun ziek zijn, lijden en sterven. Ook zorgverleners kennen een eigen cultuur en specifieke beroepscultuur, die zich onderscheidt van de leefwereld van de patiënt. Het is de verantwoordelijkheid van alle zorgverleners die betrokken zijn bij palliatieve zorg om zodanig communicatief vaardig te zijn dat zij passende zorg kunnen bieden aan patiënten en naasten en zich daarbij bewust te zijn van het verschil in cultuur tussen henzelf en een ander.” Domein 9: Cultuur Kwaliteitskader Palliatieve zorg 2017

De gangbare manier van praten over ziekte en dood, kan voor mensen met een andere culturele achtergrond te direct zijn. Verschillen in opvattingen over ziekte en dood bemoeilijken de communicatie tussen patiënten en hulpverleners. Er kunnen dilemma’s en spanningen ontstaan tussen professioneel handelen, eigen normen en waarden. Hoe houd je rekening met de culturele achtergrond van de patiënt en verlies je niet je eigen normen en waarden uit het oog? Welke opvattingen en rituelen rondom het sterven zijn er in verschillende religies?

De diversiteit in de samenleving vraagt om een ´interculturele blik´ op palliatieve zorg!

Het programma (17.00 – 19.30u):
Tijdens deze interactieve bijeenkomst worden theorie en praktijk met elkaar verbonden door onderlinge uitwisseling van kennis, informatie en ervaringen aan de hand van reële casussen. Deelnemers worden van harte uitgenodigd om vooraf casuïstiek of concrete vragen aan te leveren bij Jeanet van Noord via jeanetvannoord@gmail.com. Indien nodig maken de docenten een keuze uit de aangeleverde casussen om tot een brede invulling van de scholing te komen.

16.45 uur Inloop en ontvangst met een koffie/thee
17.00 uur Welkom en start inhoudelijk programma
18.00 uur Pauze met soep en broodjes
19.30 uur Afsluiting

Trainers: 
Jeanet van Noord, verpleegkundig specialist, coördinator en lid consultatieteam Hollands Midden
Annemarie Schot, Oncologie-en palliatieve zorg verpleegkundige bij ActiVite en consulent Palliatief Consultatieteam Hollands Midden

Doelgroep: 
Verpleegkundigen niveau 4 en 5 met ervaring met palliatieve zorg uit alle soorten zorginstellingen.

Locatie: 
Serviceflat Schouwenhove, 11e etage, Schouwenhove 27, 2332 DP Leiden

Kosten: 
De casuïstiek bespreking is kosteloos voor professionals, werkzaam bij organisaties die aangesloten zijn bij Transmuralis. Voor overige deelnemers bedragen de kosten €25,-. Netwerkleden krijgen voorrang bij inschrijving.

Accreditatie: 
Accreditatie vanuit PZNL is aangevraagd voor verpleegkundigen.

Annuleringsvoorwaarden:
U kunt zich kosteloos afmelden tot uiterlijk 48 uur vóór aanvangstijdstip van de bijeenkomst. Dit doet u door een e-mail te sturen naar info@transmuralis.nl. Indien u zich niet tijdig schriftelijk afmeldt, brengen wij €25,- bij u in rekening.

Uitnodiging
Bekijk hier de uitnodiging: Uitnodiging 4 juli 2024 Casuïstiekbespreking voor verpleegkundigen

Reserveringen

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.