Propallia-NPPZ

Afgelopen oktober ondertekende Transmuralis een intentieverklaring om samen te werken met andere palliatieve netwerken in het Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ). Samen vormen ze een consortium onder de naam Propallia.

Andere partijen die de intentieverklaring hebben ondertekend zijn het Transmuraal Netwerk Haaglanden, het Transmuraal Netwerk Midden-Holland, het Netwerk palliatieve zorg Delft-Westland-Oostland, het Integraal Kankercentrum Nederland en het Leids Universitair Medisch Centrum (Expertise Centrum Palliatieve Zorg). Elk netwerk blijft verantwoordelijk voor afstemming binnen het eigen netwerk. Het consortium legt dwarsverbanden tussen de netwerken en bundelt de krachten.

Aanleiding

Het Nationaal Programma Palliatieve Zorg is een initiatief van het Ministerie van VWS. Tot 2020 is jaarlijks 8,5 miljoen euro stimuleringsgeld beschikbaar via het programma Palliantie. Meer dan zorg van ZonMw. Er zijn  vier inhoudelijke thema’s: bewustwording & cultuur, organisatie & continuïteit van zorg, zorginnovatie en patiëntenparticipatie. De focus ligt op een betere kwaliteit van de palliatieve zorg door kennisontwikkeling en deskundigheidsbevordering. Hiervoor wordt ingezet op een samenhangende ontwikkeling van zorg in de praktijk, onderzoek en onderwijs.

Planning

In het najaar 2014 hebben de netwerken Palliatieve zorg de knelpunten geïnventariseerd. Op grond hiervan ontwikkelen ze projecten die bijdragen aan de doelen van het NPPZ. Momenteel prioriteren we de knelpunten en vertalen ze naar eerste ideeën. De eerste call van ZonMw - waarna projecten ingediend kunnen worden voor subsidie - is in mei.

U kunt de ontwikkelingen volgen via de nieuwsbrief van Propallia.

Nieuwsbrief juli 2016

Nieuwsbrief maart 2016

NIeuwsbrief jan 2016

Nieuwsbrief nov 2015

Nieuwsbrief sept 2015

Nieuwsbrief maart 2015

 

 

© 2013 Transmuralis