Landelijke richtlijnen

Het netwerk Palliatieve Zorg is aangesloten bij Fibula. Daarnaast wordt ondersteuning geboden door:


Zorgmodule palliatieve zorg

De zorgmodule Palliatieve Zorg beschrijft algemene ziekteoverschrijdende aspecten van goede zorgverlening in de laatste fase van het leven. Deze zorgmodule vormt een kader voor de beschrijving van palliatieve zorg in specifieke zorgstandaarden. Download hier de laatste versie.

Zorgpad Stervensfase

Het Zorgpad Stervensfase wordt ingezet als het multidisciplinair behandelteam vaststelt dat iemands laatste levensdagen zijn aangebroken. Alle zorg is erop gericht om de stervende en zijn naasten zoveel mogelijk comfort te bieden. Zorgpad Stervensfase is een zorgdossier, checklist en evaluatie-instrument in één om de kwaliteit van zorg, de communicatie met de stervende en de naasten en de samenwerking tussen zorgverleners te waarborgen. Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) begeleidt en ondersteunt bij de implementatie. Meer informatie is verkrijgbaar bij IKNL, locatie Leiden via telefoonnummer 071 - 525 97 07.

© 2013 Transmuralis