Doel

Palliatieve zorg wordt geboden in verschillende settings en door verschillende zorgverleners. Het proces verloopt dynamisch; de verschillende stappen zijn niet altijd van te voren duidelijk. De eerste vraag naar palliatieve zorg kan gesteld worden door de zorgvrager zelf, maar ook door de naasten of een zorgverlener.

Model palliatieve zorg

Spectrum-Palliatieve-Zorg

Een vroege start van palliatieve zorg, gaat vaak samen met zorg die gericht is op levensverlenging. Deze ziektegerichte palliatieve zorg gaat uiteindelijk over in symptoomgerichte palliatieve zorg. Als de zorgvrager naar verwachting nog maar drie maanden te leven heeft, wordt er vaak gesproken over de stervensfase. Het is belangrijk dat de familie nazorg krijgt na het overlijden.

Doel van het netwerk palliatieve zorg

Het netwerk palliatieve zorg is gericht op een compleet, samenhangend en dekkend aanbod van palliatieve terminale zorg van verantwoorde kwaliteit in de netwerkregio. Dit betekent dat:

  • mensen informatie krijgen over het aanbod van palliatieve zorg;
  • organisatorische, kwalitatieve en kwantitatieve tekortkomingen worden gesignaleerd;
  • oplossingen daarvoor worden gefaciliteerd.


Financiering

De activiteiten van het netwerk Palliatieve Zorg en de  netwerkco√∂rdinator worden betaald uit subsidie van het Ministerie van VWS.

© 2013 Transmuralis