Scholing

Transmuralis organiseert samen met het LUMC drie trainingen in 2015.

Basisscholing Verpleegkundigen

De basisscholing Palliatieve Zorg bestaat uit drie dagen: 8 april, 18 mei en 8 juni.

In het lesprogramma staat uw patiënt met zijn naasten centraal. Het uitgangspunt bij de leeractiviteiten is leren herkennen. Welke vragen en signalen hoor en zie ik bij mijn patiënten en zijn naasten en wat kan ik als verpleegkundige in die specifieke situatie aan zorg en begeleiding geven.

In het programma kunt u de volgende onderwerpen verwachten:

  • Wat is palliatieve zorg: ontstaan, begrippen, kaders en waar staan we nu
  • Organisatie en continuïteit  van palliatieve zorg: regionaal en landelijk
  • Symptoommanagement verdeeld over een aantal blokken: pijn, delier, benauwdheid, vocht en voeding
  • Existentiële zorg: hoop en zingeving
  • Stervensfase: zorgen in de laatste dagen, beslissingen nemen en zorg na het overlijden


In alle leeractiviteiten wordt tevens aandacht besteed aan communicatie en ethiek. Iedere maand is er één lesdag. Ter overbrugging in de tijd zijn er kleine opdrachten om met de lesstof aan de slag te gaan.

Doelgroep

De training is bedoeld voor verpleegkundigen die werkzaam zijn in ziekenhuizen, thuiszorg, woonzorgcentra, palliatieve unit en regelmatig worden ingezet in palliatieve zorgsituaties. Het is niet noodzakelijk gespecialiseerd verpleegkundigen te zijn.

Inschrijven

U kunt zich hier inschrijven.

Verdiepingsscholing Verpleegkundigen

Voor verpleegkundigen die palliatieve zorg als expertise gebied hebben of als consulent werken wordt op 17 september, 5 november en 3 december de verdiepingsscholing palliatieve zorg georganiseerd. U kunt zich hier inschrijven.

Basisscholing Verzorgenden

In het najaar vindt de basisscholing voor verzorgenden plaats. Deze bestaat uit vier dagdelen en behandelt de basis van de palliatieve zorgverlening. De data waarop de basisscholing plaatsvindt zijn 3, 10, 17 en 24 november.

 

© 2013 Transmuralis