Regionale afspraken

Consultatieteams Palliatieve Zorg Hollands Midden

Hulpverleners in de regio kunnen een beroep doen op het Consultatieteam Palliatieve Zorg Hollands Midden. Dit team bestaat uit drie verpleegkundigen en zes artsen. Het is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur via telefoonnummer 088 - 123 24 51. Voor spoedeisende vragen is dit nummer ook bereikbaar op werkdagen van 17.00 tot 22.00 uur en in het weekend van 9.00 tot 17.00 uur. Meer informatie staat in de folder 'Consultatie in de palliatieve zorg: u staat er niet alleen voor'.'.

Samenwerkingsafspraken inzet specialistenteam

Het netwerk Palliatieve Zorg staat voor kwaliteit in de laatste levensfase. Hierbij hebben teams van gespecialiseerde verpleegkundigen een belangrijk aandeel. Niet alle thuiszorgorganisaties die palliatieve zorg leveren in de regio beschikken over zo’n team. In dat geval doen ze een beroep op een organisatie die dat wel heeft. Belangrijk is dat zorgverleners deskundig zijn en dat de verschillende werkwijzen op elkaar aansluiten. Om dat te bereiken zijn regionale samenwerkingsafspraken gemaakt. Hierdoor kan iedereen in de regio altijd een beroep doen op gespecialiseerde zorg thuis.

Informatievoorziening m.b.v. Informare

In de regio wordt gewerkt conform de Zorgmodule Palliatieve zorg. In deze module wordt goede informatievoorziening omschreven als volgt:

  • Afgestemd op persoonlijke situatie en realiseerbare behoefte en wensen van de patiënt;
  • Ondersteunend voor patiënt en naasten bij het maken van eigen keuzes;
  • Open dialoog, geen eenmalige gebeurtenis, maar onderdeel van het gehele proces;
  • De centrale zorgverlener is eerst verantwoordelijke voor communicatie, coördinatie, continuïteit en informatieverstrekking.

Een van de communicatiemiddelen om bovenstaande te ondersteunen is de Informare. In deze regionale afspraak wordt goede informatievoorziening met behulp van Informare uitgewerkt. Ook ondersteunt de regionale afspraak bij het implementeren door middel van een concrete werkwijze.

Regionale afspraak overplaatsing gast van hospice naar verzorgings- of verpleeghuis

Een aantal keer per jaar blijkt dat een gast van het hospice niet meer op haar of zijn plek is en overgeplaatst moet worden naar een verzorgings- of verpleeghuis. De betrokken zorgaanbieders hebben daartoe samenwerkingsafspraken met elkaar gemaakt. De indicatiestelling en samenwerking tussen betrokken zorgaanbieders wordt met deze afspraak verbeterd. U kunt hier de samenwerkingsafspraak inzien.


© 2013 Transmuralis