Bereikbaarheid Transmuralis tijdens de kerstperiode

Ons kantoor is gesloten van 22 december t/m 5 januari 2018. Maandag 8 januari gaan wij vol energie weer van start.

Vacature coördinator Hospice Wassenaar

Hospice Wassenaar biedt gastvrij onderdak aan ernstig zieke mensen in de allerlaatste fase van hun leven. Drie coördinatoren, een team verpleegkundigen en tachtig vrijwilligers bieden de gasten palliatief terminale zorg in deze cruciale levensfase. De dagelijkse leiding ligt bij de drie coördinatoren. Per 1 april 2018 zoekt het Hospice een nieuwe coördinator.

Lees meer...

Dementie, de toekomst dichterbij

Dat was het thema van de drukbezochte netwerkbijeenkomst van het netwerk dementie op 13 december jl.

Lees meer...

Handreiking omgaan met hoop

Mensen met een korte levensverwachting kunnen veel hoop hebben. Zelfs hoop op genezing, ondanks besef van prognose.  Veel hulpverleners vinden het lastig hiermee om te gaan. De handreiking "Omgaan met hoop" biedt handvatten om op een zorgvuldige manier met vragen en situaties om te gaan.

Lees meer...

De novembernieuwsbrief van Transmuralis is uit

U kunt 'm hier openen.

Lees meer...

© 2013 Transmuralis