Landelijke richtlijnen

Het dementienetwerk is aangesloten bij het Landelijke Netwerk Dementie. Vilans ondersteunt dit netwerk.

Zorgstandaard dementie

De zorgstandaard dementie beschrijft wat we verstaan onder goede begeleiding, zorg en behandeling van mensen met dementie en de organisatie daarvan. Hierdoor is een multidisciplinaire aanpak mogelijk vanuit een integrale benadering van de zorgvrager. Er is ook een publieksversie van de zorgstandaard dementie.

 

© 2013 Transmuralis